Leveringstider

Vi har en veldig stor etterspørsel etter våre Grillstuer og Gapahuker.

Men pr i dag klarer vi fortsatt å holde en normal leveringstid på ca 2 - 3 uker.

Avvik på leveringstiden på enkelte modeller kan forekomme.