Klarna

Kjøpsvilkår

 

Salgsbetingelser

 

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

 

 

1. Partene


Selger:                                   Norsk Utemiljø AS
Adresse:                                 Tangflataveien 7, 7350 Buvika
E-post:                                    post@markedsbistand.no
Telefonnummer:                     404 78 860                       

 

 

Kjøper av produktene er en som sender inn bestillingen.

 

2. Priser

Prisene, er inkludert norsk merverdiavgift på 25 %.

 

3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

 

4. Ordrebekreftelse

Når Norsk Utemiljø AS har mottatt kjøpers bestilling, skal de uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kunden. Kunde anbefales og kontrollere at ordrebekreftelsen er iht innsendt ordre. Evt feil må meddeles selgeren umiddelbart.

 

 

5. Betaling

Kjøper kan velge følgende betalingsmetoder: 

 

  • Tilsendt faktura på 50 % av beløpet rett etter bestilling, med 2 dagers forfall. Resterende 50 % forfaller når varen sendes fra selger.
  • Tilsendt faktura på 100 % av beløpet rett etter bestilling, med 7 dagers forfall.
  • Betaling med KLARNA og deres ulike alternativer (kommer frem i nettbutikken)

 

 

6. Levering m.v.

Levering av varene iht ordre/bestilling.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden.

 

7. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, må varen sjekkes for å være iht bestilling. Er varen skadet på noen som helst måte, må dette umiddelbart anmerkes/meldes inn hos transportør.

 

8. Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Meldingen til selgeren eller kredittyter skal være skriftlig (e-post eller brev)

 

9. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 4 måneder.

 

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

 

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen. 

 

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.